Webnode

       NA STRÁNKE SA STÁLE PRACUJE !!!

 

Ospravedlňujem sa za možné preklepy v texte. Stránka postupne prejde  jazykovou úpravou a chyby budú odstránené. A doplnené budú aj zdroje informácií.

Webnode

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA,  ŠK. KOLO 2013/2014

 

Dňa 12.12.2013 sa už po niekoľký krát uskutočnila na našej škole geografická olympiáda. Zúčastnilo sa 90 žiakov  5 – 9 ročníka. Väčšina z nich bola aj úspešnými riešiteľmi. V každej kategórii súťažili v teoretickej ,praktickej a regionálnej časti. Riešitelia preukázali nadobudnuté vedomosti a zručnosti, ako aj vlastné záujmy.  Za úspešného riešiteľa sa považuje žiak, ktorý získa spolu najmenej 55 bodov zo 100. Na okresné kolo GO postupujú prví dvaja z každej súťažnej kategórie. Všetkým úspešným riešiteľom a hlavne víťazom GRATULUJEME a prajeme im veľa šťastia pri reprezentovaní školy na obvodnom kole, ktoré sa uskutoční 6.2.2014.

 Mená úspešných riešiteľov sú uvedené na stránke školy :  http://zshradna.edupage.org/news/?

 
 
 

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014

 

Milí žiaci , priatelia a zvedavci, 

opäť tu máme nový školský rok. Dúfam, že tento rok bude pre Vás o niečo lepší, zaujímavejší.. ako ten predchádzajúci.  O to, sa však musíte pričiniť aj VY! Prajem Vám veľa síl, tvorivosti, aktivity, záujmu,  chuti do učenia sa a spoznávania nového, doposiaľ nepoznaného. 

POZOR ! 

Vo fotogalérii máme prvé fotky zo školského kola Geografickej olympiády. TU !

 

TVORBA INTERAKTÍVNYCH TESTOV ALF

http://www.interactivetests.net/alf/sk/testy.html

Vytvárame z geografie interaktívne a zábavné testy do celoslovenskej databázy.

Testy sú priradené k jednotlivým ročníkom. 

Spríjemnite si aj Vy deň pohľadom na pár krásnych záberov z Vesmíru.

 

A JE TU NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK !!!

 

Milí žiaci, 

opäť tu máme nový školský rok v ktorom nás čaká veľa práce. Aspoň takouto formou sa Vám budem snažiť niektoré veci uľahčiť, pokiaľ to pôjde. Nájdete tu poznámky, cvičenia, zaujímavé web stránky, ktoré sú plné rôznych informácií a obohatia Váš rozhľad. Postupne sa budem snažiť dopĺňať učívá v ostatných ročníkoch, aby túto stránku mohli využívať všetci žiaci. Na oplátku by som chcela, aby ste sa svedomito pripravovali na vyučovanie :-) a ešte aby ste písali svoje názory v diskusnom fóre, kde môžete komunikovať aj medzi sebou. :-) 

 

 

Milí žiaci a návštevníci  webovej stránky. 

Nakoľko som mala málo  voľných GB na to aby ste mohli sťahovať neobmedzene, povolila som reklamu, ktorá sa Vám bude na stránke zobrazovať. Vďaka spomínanej reklame je sťahovanie zo stránky neobmedzené. 

Okresné kolo Geografickej olympiády

Dňa 7.2.2012 sa uskutočnilo v Liptovskom Mikuláši okresné kolo GO, na ktorom nás reprezentovali aj Naši žiaci, ktorí sa umiestnili na úctyhodných miestach. Za umiestnenie im samozrejme patrí GRATULÁCIA. Viac sa dočítaš TU.

Školské kolo Geografickej olympiády

Dňa  15.12. 2011 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Geografickej olypiády. Zúčastnilo sa ho 83 žiakov 5. - 9. ročníka, z nich bolo 48 úspešných riešiteľov a srdečne im GRATULUJEME ! Viac sa dočítate  tu. 

 

 

Vitajte na stránke Geografia pre žiakov

 

Táto stránka by mala slúžiť predovšetkým žiakom základnej školy na zefektívnenie vyučovacieho procesu, nielen na hodinách , ale aj v domácom prostredí.  Môže ju však použiť a navštíviť kazdý nadšenec geografie. Na stránke budú uverejnené rôzne zaujímavosti , hry, ale čo je dôležité budú tu hlavne cvičenia pre žiakov na precvičenie a utvrdenie získaných vedomostí. Ďalej tu budú uvernejňované  domáce úlohy, alebo učivo , ktoré sa preberalo na predchádzajucích hodinách , aby si aj chýbajúci žiaci mohli dopísať poznámky a dobehnúť čo zameškali počas ich neprítomnosti. Dúfam , že táto stránka bude prínosom nielen pre žiakov, ale aj pre rodičov, ktorí si budú môcť prekontrolovať čo žiaci preberali, aké majú domáce úlohy, alebo poprípade doplniť poznámky, ktoré žiaci nestihli dopísať.