Webnode

Vitajte v piatom ročníku :-) Učivo piateho ročníka je zamerané na osvojenie si základných pojmov geografie. Medzi základné pojmy, ktoré sa naučíme patrí: tvar Zeme, polomer Zeme, vesmír, planéty, Mesiac, Slnko, obeh Zeme okolo svojej osi a okolo Slnka, striedanie dňa a noci, striedanie 4 ročných období, povrch Zeme, glóbus, mapa, mierka mapy...atď. Všetko sú to nové a náročné pojmy, ale veľmi dôležité pre pokračovanie učiva v nasledujúcich ročníkoch. Dúfam, že učenie nám pojde ako po masle..:-)