POZNÁMKY:

 

Mestá a dediny

Webnode

 

-          Ľudia osídlili takmer všetky krajiny

-          Na miestach kde postavili príbytky = vznik sídel

-          SÍDLO: spoločný názov pre mesto, dediny, osadu, samoty

-          prvé vznikali DEDINY = ľudia sa venovali  poľnohospodárstvu

-          Mestá a dediny  sa odlišujú : .- veľkosťou

                                                         - počtom obyvateľov

                                                         - možnosťami práce

                                                         - službami

Mestá : - viac možností práce

-sú tu rôzne podniky, firmy, banky, obchody, viac škôl, úradov, divadlo, kino, nemocnice

- do miest chodia ľudia za prácou, zábavou, službami...( hlavne ľudia z vidieka)

- v súčasnosti sa ľudia sťahujú z miest do blízkych dedín

-          Mestá a sídla majú vo svete rôznu podobu

Veľkomestá  ( S. Ameriky, Európy )

majú svoje štvrte:     1. Historické centrum = uprostred mesta

                             2. štvrť vysokých budov  = (okolo hist. Centra , je tu rušná doprava

                                       CITY                           Mrakodrapy, úrady, firmy, reštaurácie)

                              3. obytné štvrte = obytné domy, byty..

                              4. priemyselné štvrte = továrne

                              5. Obchodné centrá = na okrajoch miest

- v niektorých mestách nájdeme aj Chudobné štvrte:

-  v Ázii, Afrike = slumy

- v J. Amerike = favely

Vidiecke sídla : - rôzna veľkosť a vzhľad

-          V S . Amerike = farmy

 

Vo svete žije viac ako polovica obyvateľstva v mestách ( mestské obyvateľstvo)

Najväčšie mestá:  vypísať z učebnice a atlasu

 

 

zdroj: RUŽEK, I., RUŽEKOVÁ, M., LIKAVSKÝ, P., BIZUBOVÁ, M. (2009):GEOGRAFIA pre 5. ročník základných škôl, VKÚ Harmanec 2009, ISBN 978-80-8042-571-5