Testy Alf

Webnode

 

- tu si môžeš pomocou zábavných a jednoduchých testov/kvízov otestovať a upevniť svoje vedomosti

 

1. Objavovanie našej planéty               2. Pohyby Zeme

                               

 

3. Povrch Zeme                                  4. Čo môžeme vidieť na glóbuse

                             

 

5. Určovanie geografickej polohy      6. Čo môžeme vidieť na mape

                              

 

7. Spoznávame našu Zem                 8. Činnosť rieky, ľadovca a vetra

                              

 

9. Atmosféra a počasie                    10. Rozmanité krajiny Zeme

                              

Webnode