POZNÁMKY:

 

Webnode

Austrália - podnebie, vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo

PODNEBIE

- podmieňuje ho poloha svetadielu - rozprestiera sa v okolí obratníka Kozorožca

- Z pobrežie obmýva - studený Západoaustrálsky prúd - neprináša vlahu

- V pobrežie obmýva - teplý Východoaustrálsky prúd - prináša vlahu, ale zachytávajú ju pohoria

 

1. Rovníkové vlhké podnebie :

- najsevernejšia časť svetadielu a východné svahy pohoria

 - najviac zrážok

 - Tropické dažďové lesy

2. Tropické podnebie s obdobiami sucha a dažďov :

- Z svahy Veľkých predelových vrchov

- SCRUB : rozsiahle oblasti suchých saván ( tráva, kríky, suchomilné rastliny)

- od pohoria smerom do vnútrozemia

3. Tropické suché podnebie :

- vnútrozemie svetadielu

 - nedostatok zrážok ( občasné lejaky)

 - vysoké teploty počas dňa , nízke v noci

 - púšte

4. Subtropické podnebie so subtropickou krajinou :

- J svetadielu a Tasmánia ( zasahuje už do mierneho)

 - najlepšie podmienky pre život človeka

 - olivy, vinič, figy, ....typické sú Eukalyptové lesy

 - veľká časť vnútrozemia vyrúbaná - pre ornú pôdu a pasienky

 

VODSTVO

- nedostatok zrážok

- najsuchší  svetadiel po Antarktíde 

- málo rozvinutá riečna sieť - veľká časť svetadielu je BEZODTOKOVÁ

- vnútrozemie - občasné vodné toky = CREEK ( vodu majú len po silnejších dažďoch)

- rieky: Murray = najvýznamnejšia rieka , jej prítok Darling , pramenia vo Veľkých predelových vrchoch

-  Artézske pramene - v Artézskej panve = podzemná voda , ktorá sa nachádza pod nepriepustnými horninami

                                 - významný zdroj pitnej vody

- Jazerá: Eyrovo jazero ( - 16 m) 

 

ŽIVOČÍŠSTVO

 

- Austrália je krajinou ENDEMITOV

- Endemit: je druh, ktorý žije iba na určitom mieste a nikde inde na Zemi ho nenájdeme

- typické zvieratá : vačkovce ( koala, kengura), ježura, vtákopysk, papagáje, pštros, Emu, divý pes Dingo

 

 

zdroj: RUŽEK, I., RUŽEKOVÁ, M., LIKAVSKÝ, P., VAŇKOVÁ, Z., (2009):GEOGRAFIA pre 6. ročník základných škôl, VKÚ Harmanec 2009, ISBN 978-80-8042-572-2

 

Webnode

Mapy: 

 
1. Vodstvo a typy krajín Austrálie