Webnode

POZNÁMKY:

 

Polárne oblasti Zeme

- nachádzajú sa na Severnej a Južnej pologuli

Južná pologuľa: ANTARKTÍTDA

- oblasť okolo Južného pólu

- najjužnejší svetadiel

- delí sa na - Západnú a Východnú Antarktídu

- od Ameriky je oddelená : Draekovym prielivom ( medzi Ohňovou Zemou a Antarktickým polostrovom)

- hlavnú časť tvorí Antarktická pevnina + ostrovy

- nameraná najnižšia teplota = Vostok - 89 stupňov Celzia

- obmývajú ju: Atlantický, Indický a Tichý oceán

- moria: Weddwlovo, Roosovo, Amundsenovo

- polostrovy: Antarktický

- ostrovy: Južné Orkneje, Južné Shetlandy

POVRCH:

- pevninu aj okrajové moria pokrýva PEVNINOVÝ ĽADOVEC ( hrúbka cca 2500 m)

- hornatý svetadiel ( Transantarktické vrchy, Americká vysočina)

- najvyšší vrch: Vinson Masif ( 4897 m)

- sopky: - činná = Mt. Erebus

- živočíšstvo: tulene, tučniaky, Albatros

- veľké zásoby nerastných surovín

- najväčšia zásobáreň SLADKEJ VODY ( ľadovec)

- Antarktída nepatrí žiadnemu štátu ( medzinárodné územie)

- neplatia tu časové pásma

- rok 1911 - AMUNDSEN - dostal sa ako prvý na južný pól

zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Antarkt%C3%ADda

 

Severný pól - ARKTÍDA A GRÓNSKO

- polárne oblasti na S od Severnej polárnej kružnice = ARKTÍDA

- tvorí ju hlavne Severný ľadový oceán - pokrytý ľadom

- pevninu Arktídy tvoria S. časť Severnej Ameriky, Ázie, Európy, ďalej Grónsko a malé ostrovy

- obyvateľstvo - Inuiti ( Eskimáci) - lov rýb, veľrýb, tuleňov

- rok 1909 - PEARY - dostal sa prvý na S. Pól

zdroj: http://www.mapaslovakia.sk/nastenne-mapy/geograficke/nm---arktida-severny-ladovy-ocean:/?mod=catalog&category=57&detail=301

 

 

zdroj: RUŽEK, I., RUŽEKOVÁ, M., LIKAVSKÝ, P., VAŇKOVÁ, Z., (2009):GEOGRAFIA pre 6. ročník základných škôl, VKÚ Harmanec 2009, ISBN 978-80-8042-572-2