Webnode

POZNÁMKY:

 

Príroda Ameriky - povrch , rieky, jazerá

 

POVRCH:

- povrch Ameriky je rozmanitý

- je tvorený pohoriami, nížinami a plošinami

Pohoria :

- pozdĺž Ameriky sa tiahne najdlhšie pohorie sveta KORDILLERY = v Južnej Amerike sa nazývajú ANDY = najvyšší vrch ACONCAQUA (6959 m)

- ďalej Appalačské vrchy, Brazílska vysočina, Guyanská vysočina

Nížiny: 

- S. Amerika = Mississippská , Arktická, Pobrežná, Veľké prérie

- J. Amerika = Amazónska, Laplatská, Orinocká - pomenované podľa riek

Plošiny:

- Kolumbijská, Kolorádska, Mexická, Antiplano, Patagónia

 

- Najnižšie položené miesto Ameriky = Údolie smrti ( -86 m)

 

VODSTVO:

- zložitá riečna sieť

- rieky patria k najdlhším a najvodnatejším

- rieky patria do úmoria SĽO, AO,  TO , značná časť Ameriky patrí do bezotokovej oblasti

1. Úmorie SĽO : - rieky zamŕzajú

                         - Mackenzie + menšie rieky

2. Úmorie AO: - Odvodňuje najväčšiu časť Ameriky 

                       - rieky sú vodnaté, okolo nich sú rozsiahle nížiny

                       - SA: Mississippi + prítok Misouri, rieka SV. Vavrinca, Rio Grande,

                               Ohio

                       - JA: Amazonka  ( najvodnatejšia rieka sveta) , Orinoco,Parana

3. Úmorie TO : - rieky sú kratšie

                       - pramenia v Kordillerách a Andách

                       - patria tu rieky Z časti

                       - Yukon, Colorado

 

- rieky sa využívajú aj na dopravu ( preprava ľudí,tovaru a surovín) ale aj na výrobu el. energie

 

JAZERÁ:

SA: - viac jazier

      - väčšina je ľadovcového pôvodu

      - najväčšie zoskupenie jazier = Veľké Kanadské jazerá (5), na hraniciach USA a Kanady = Horné, Michiganské, Hurónske, Ontarijké, Erijské

JA: - menej jazier

      - Titicaca = najvyššie položené jazero

                    - slúži na plavbu ( menšie lode)

     - Maracaibské jazero = pôvodne záliv ( uzavretý nánosmi rieky)

 

VODOPÁDY:

- Angelov vodopád - najvyšší na svete ( JA - VENEZUELA)

- Iguazú - hranice Argentíny a Brazílie

- Niagarské vodopády - medzi Ontárijským a Erijským jazerom

 

ĽADOVCE:

- pevninské - iba Grónsko a Arktické ostrovy

- horské - pohoria na Aljaške, SZ Kanady v JA oblasť Patagónie

 

 

 

zdroj: RUŽEK, I., RUŽEKOVÁ, M., LIKAVSKÝ, P., VAŇKOVÁ, Z., (2009):GEOGRAFIA pre 6. ročník základných škôl, VKÚ Harmanec 2009, ISBN 978-80-8042-572-2

CVIČENIE:

 

1. Do priložených slepých  máp, ktorý si vytlačíš, skús dokresliť rieky, jazerá a vodopády Ameriky

zdroj: http://www.infovek.sk/predmety/geografia/source/Geo_mapy/geomapy_sevamerika.htm

 

zdroj: http://www.infovek.sk/predmety/geografia/source/Geo_mapy/geomapy_juzamerika.htm