Webnode

....  v 7.  ročníku nadviažeme na vedomosti zo šiesteho ročníka a budeme pokračovať naďalej v spoznávaní krajím Zeme. V tomto ročníku zablúdime do málo prebádanej Afriky a rozmanitej Ázie, o ktorých sa dozvieme množstvo zaujímavých informácií a získame tak i nové poznatky a pohľad na svet a život ľudí v iných krajinách. :-)