Webnode

POZNÁMKY:

 

Ázia - podnebie

- podnebie ovplyvňujú viaceré činitele

1. Zemepisná šírka

- Ázia sa nachádza vo VŠETKÝCH podnebných pásmach

a) studené podnebné pásmo

- ostrovy v SĽO + pobrežná oblasť okolo Sev. pol. Kružnice

- drsné podmienky = dlhé zimy, krátke letá

- zrážky v podobe snehu , je ich málo

- málo obývané

- smerom k miernemu pásmu sú podmienky lepšie

b) mierne pásmo

- najväčšia časť Ázie

- striedanie 4 ročných období

- najviac slnečných lúčov dopadne v lete, najmenej v zime

- zrážky najmä v lete

c) subtropické podnebie

- oblasť okolo 40° s.š. 

- horúce letá, miernejšie zimy

d) tropické suché podnebie

- oblasť Arabského polostrova, Iránu a Pakistanu

- zrážok veľmi málo, vytvorili sa tu púšte ( Rub al Khalí, Nafúd, Veľká soľná púšť..)

- veľké rozdiely v teplote počas dňa a noci

- rastlinstvo ojedinelé, zvieratá prispôsobené

- riedko osídlené

e) tropické vlhké podnebie

- oblasť Prednej a Zadnej Indie, Filipíny..

- viacej zrážok, vysoké teploty,  vplyv monzúnov

f) vlhké rovníkové podnebie

- oblasť Malajzie, Indonézie + ostrovy

- denne tu prší

- teplota kolíše málo

2. Vzdialenosť od oceánov

- vo vnútrozemí = kontinentalita = väčšie rozdiely medzi letom a zimou

- pobrežné oblasti = vplyv oceánu = viac zrážok, menší rozdiel v teplote

                                                       počas leta a zimy

3. Morské prúdy

- teplé: Monzúnové prúdy, Rovníkový protiprúd, Kuro -Šio, Severný rovníkový prúd

- studené: Oja - Šio, Kurilský prúd

4. Nadmorská výška

- teplota klesá, zrážky pribúdajú

5. Prevládajúce vetry - prúdenie vzduchu

a) pre oblasť J a JV Ázie = charakteristické stále vetry = MONZÚNY

- monzúny vzniká nerovnomerným ohrievaním pevniny a oceánu

- obdobie letného monzúnu = pevnina je teplejšia ako oceán - teplý vzduch stúpa

                                           horna jeho miesto prichádza studený a vlhký vzduch

                                                         od oceánu, ktorý prináša zrážky

- obdobie zimného monzúnu = oceán je teplejší ako pevnina - teplý vzduch nad 

                                             oceánom prúdi hore, na jeho miesto prichádza

                                             chladný a suchý vzduch od pevniny 

b) tajfún - občasný silný vietor - sprevádzaný silnými búrkami, má ničivé dôsledky

             - zasahuje najmä JV Áziu

 

 

 

zdroj: TOLMÁČI L., GURŇÁK D., KRIŽAN F., TOLMÁČIOVÁ T.,  (2010):GEOGRAFIA pre 7. ročník základných škôl, VKÚ Harmanec 2010, ISBN 978-80-8042-608-8

MAPY:

 

1. Mapa podnebných pásiem Ázie ( zdroj: učebnica 7.ročník)

 

2. Mapa monzúnov