Webnode

POZNÁMKY:

 

Vodstvo Afriky

- druhý najsuchší kontinent po Austrálii

1. ÚMORIE ATLANTICKÉHO OCEÁNU

a) úmorie AO - rieky Senegal, Gambia, Volta, Niger, 

                       Kongo = preteká dažďovým pralesom

                                  = 2. najvodnatejšia rieka sveta

                                  = dostatok zrážok po celý rok

b) úmorie Stredozemného mora 

 NÍL - rozsiahla delta

       - pramene : Biely a Modrý Níl 

       - zlievajú sa pri Chartúme v Sudáne

       - využívajú ho na zavlažovanie

      - preteká púšťou

      - vybudované vodné nádrže ( Asuánska vodná nádrž)

 

2. ÚMORIE INDICKÉHO OCEÁNU

- kratšie rieky, ale vodnaté

- východná časť Afriky

- Zambezi, Limpopo

- Viktóriine vodopády = rieka Zambezi 

 

3. BEZODTOKOVÁ OBLASŤ

- oblasť púští = Sahara , Kalahari

- rieka Okavango

- Čadské jazero = vysychá

- VÁDÍ = suché korytá občasných riek

 

JAZERÁ

- najväčšie = Viktóriino ( UKEREWE)

- najviac jazier vo V časti = Východoafrická priekopová prepadlina

- najhlbšie = Tanganika

- ďalšie = Malawi, Rudolfovo, Eduardovo, Kiwu

 

PRIEHRADY

- slúžia na zavlažovanie

- Násirovo jazero = Asuánska vodná nádrž = na Níle

- Karibu = rieka Zambezi

 

PODZEMNÁ VODA

- veľký význam v suchých oblastiach

- OÁZY = v púšťach , na miestach , kde sa na povrch dostáva podzem. voda

 

 

 

zdroj: TOLMÁČI L., GURŇÁK D., KRIŽAN F., TOLMÁČIOVÁ T.,  (2010):GEOGRAFIA pre 7. ročník základných škôl, VKÚ Harmanec 2010, ISBN 978-80-8042-608-8

 

 

Webnode

PRACOVNÝ LIST:

MAPA: