POZNÁMKY:

Webnode

 

Vodstvo Európy

- dobre vyvinutá riečna sieť , vďaka dostatku zrážok

- 4/5 povrchu odvodňujú rieky do Atlantického oceánu a Sev. ľad. oceánu

- 1/5 povodie Kaspického mora = BEZODTOKOVÁ OBLASŤ

1. Úmorie Atlantického oceána

- odvodňuje najväčšiu časť Európy

- rieky ústia v jeho moriach : Stredozemné, Baltské, Čierne, Severné, ..

- rieky, majú dostatok vody počas roka, vďaka zrážkam 

- väčšina pramení v pohoriach = najviac vody majú na jar - topí sa sneh

- DUNAJ = najvodnatejšia rieka - 2860 km

- ďalšie rieky : Visla, Rýn, Rhôna, Laira, Seina, Odra, Labe, Ebro, Tajo, Temža, Pád

 

2. Úmorie Severného ľadového oceána

- rieky počas roka zamŕzajú

- najviac vody majú počas leta, keď sa topí sneh

- Pečora, Severná Dvina...

 

3. Bezodtoková oblasť

- Oblasť KASPICKÉHO MORA

- VOLGA = najdlhšia rieka Európy - 3543 km

 

- rieky sú poprepájané kanálmi

- najdlhšia Európska vodná cesta - riečny kanál = RÝN - MOHAN - DUNAJ ( od roku 1992) v Nemecku = spája Severné more s Čiernym morom

 

PODZEMNÁ VODA:

- najväčšie zásoby podzemnej vody sú v riečnych nánosoch veľkých riek

 

JAZERÁ:

- väčšina je ľadovcovo- tektonického pôvodu

Najväčšie = LADOŽSKÉ 

- Ďalšie : Onežské, Vanern, Vattern, Bodamské, Gardské, Balaton , Genevské...

 

- na jazerách a riekach sú vybudované hydroelektrárne a vodné nádrže

 

 

 

Webnode

MAPY:

 

1. Mapa Európy s vyznačením riek

 

2. Mapa s 3 vyznačnenými najväčšími jazerami

 

 

SLEPÁ MAPA:

- skús si na slepej mape precvičiť rieky

 

 

 

ZAUJÍMAVOSTI:

 

1. prieplav Rýn - Mohan - Dunaj

- zaujímavý článok

http://www.internet.sk/mediakurier/nemecko/09ryn.htm

- otvorenie prieplavu - video

http://www.youtube.com/watch?v=UaWTSMogx-4

 

 2. Prieplav Labe - Odra - Dunaj - video

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=Q9v_GJUFQ8Q

 

3. Zaujímavý článok o Dunaji - jeho život, ktorými oblasťami preteká + zaujímavé obrázky

http://www.enviro-edu.sk/database/publikacie/dunaj_jeho_ekosystemy_a_ludska_cinnost/cd/kap11.html

 

http://www.extraplus.sk/122/ako-modra-stuha